T-shirt
Kỳ Án Ayashiya - Tập 5"Đến bây giờ tôi vẫn còn mơ thấy những chuyện ngày hôm ấy. Thậm chí cả không khi của ngày hôm đó, tôi cũng chưa bao giờ quên". Cuối cùng, Jin đã hé lộ toàn bộ câu chuyện về "Vụ án Ayashiya" Sự thật bị...
T-shirt
Kỳ Án Ayashiya Tập 8Đến bây giờ tôi vẫn còn mơ thấy những chuyện ngày hôm ấy. Thậm chí cả không khi của ngày hôm đó, tôi cũng chưa bao giờ quênCuối cùng, Jin đã hé lộ toàn bộ câu chuyện về Vụ án Ayashiya Sự thật bị che giấ...
T-shirt
Kỳ Án Ayashiya - Tập 3"Đến bây giờ tôi vẫn còn mơ thấy những chuyện ngày hôm ấy. Thậm chí cả không khi của ngày hôm đó, tôi cũng chưa bao giờ quên".Cuối cùng, Jin đã hé lộ toàn bộ câu chuyện về "Vụ án Ayashiya" Sự thật bị ...