Tên sách

Kích thước

Liên kết

Kỳ Phát Giết Người đọc từ EasyFiles

4.9 mb. tải về sách

Kỳ Phát Giết Người tải về từ OpenShare

3.3 mb. tải về miễn phí

Kỳ Phát Giết Người tải về từ WeUpload

4.1 mb. đọc sách

Kỳ Phát Giết Người tải về từ LiquidFile

3.8 mb. tải về

Kỳ Phát Giết Người tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Kỳ Phát Giết Người đọc trong djvu

3.7 mb. tải về DjVu

Kỳ Phát Giết Người tải về trong pdf

5.7 mb. tải về Pdf

Kỳ Phát Giết Người tải về trong odf

4.2 mb. tải về ODF

Kỳ Phát Giết Người tải về trong epub

4.5 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông unit tác giảPhạm Cao CủngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThám tử Kỳ Phát là bộ truyện đã làm nên danh tiếng của “Vua truyện trinh thám Việt Nam” - Phạm Cao Củng. Giống như Sleuths, Kỳ Phát l...