T-shirt
Thông unit tác giảPhạm Cao CủngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThám tử Kỳ Phát là bộ truyện đã làm nên danh tiếng của “Vua truyện trinh thám Việt Nam” - Phạm Cao Củng. Giống như Sleuths, Kỳ Phát l...
T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Cao CủngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThám tử Kỳ Phát là bộ truyện đã làm nên danh tiếng của “Vua truyện trinh thám Việt Nam” - Phạm Cao Củng. Giống như Sherlock Holmes, Kỳ...
T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Cao CủngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHồi Ký Phạm Cao Củng"Trong các tiểu thuyết trinh thám của Thế Lữ, Bùi Huy Phồn và Phạm Cao Củng, chỉ có tiểu thuyết của Phạm Cao Củng ...