T-shirt
Thông tin tác giảDaniel WeinfurterVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBớt ôm đồm và kiểm soát mọi việc là một trong những kinh nghiệm khó khăn nhất mà bất kỳ nhà sáng lập nào cũng phải rút ra vào giai...