T-shirt
Thông biddle tác giảNguyễn Ngọc LongVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây là quyển sách không thể bỏ qua khi bạn có ý định mở quán kinh doanh cà phê nói riêng và ăn uống nói chung tại Việt Nam. Cuốn...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Ngọc LongVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây là quyển sách không thể bỏ qua khi bạn có ý định mở quán kinh doanh cà phê nói riêng và ăn uống nói chung tại Việt Nam. Cuốn sá...
T-shirt
Làm Chủ Quán Cà Phê Đây là quyển sách không thể bỏ qua khi bạn có ý định mở quán kinh doanh cà phê nói riêng và ăn uống nói chung tại Việt Nam. Cuốn sách làm tôi ngạc nhiên khi đề cập đến mọi khía cạnh trong kinh doanh quá...