T-shirt
Thông tin tác giảStuart TanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảAdam KhooDiễn giả Adam Khoo tên đầy đủ là Adam Khoo Yean Ann (sinh ngày 8/4/1974) là một doanh nhân thành đạt, là tác giả của những quyển...