Tên sách

Kích thước

Liên kết

Làm Đĩ đọc từ EasyFiles

4.6 mb. tải về sách

Làm Đĩ tải về từ OpenShare

5.1 mb. tải về miễn phí

Làm Đĩ tải về từ WeUpload

4.6 mb. đọc sách

Làm Đĩ tải về từ LiquidFile

3.4 mb. tải về

Làm Đĩ tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Làm Đĩ đọc trong djvu

3.5 mb. tải về DjVu

Làm Đĩ tải về trong pdf

5.3 mb. tải về Pdf

Làm Đĩ tải về trong odf

4.9 mb. tải về ODF

Làm Đĩ tải về trong epub

4.9 mb. tải về ePub
T-shirt
Lục Xì VŨ TRỌNG PHỤNG (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Vũ Trọng Phụng viết nhiều thể loại nhưng nổi tiếng trên hai lĩnh vực phóng sự và tiểu thuyết. Lục xì là một phóng sự có gi...
T-shirt
Thông biddle tác giảVũ Trọng PhụngVũ Trọng Phụng sinh năm 1912 tại Hà Nội trong một gia đình nghèo. Chính quê nhà văn ở làng Hảo (tức Bần, Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Vũ Trọng Phụng có truyện ngắn đăng trên nhi...
T-shirt
Thông tin tác giảVũ Trọng PhụngVũ Trọng Phụng sinh năm 1912 tại Hà Nội trong một gia đình nghèo. Chính quê nhà văn ở làng Hảo (tức Bần, Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Vũ Trọng Phụng có truyện ngắn đăng trên nhiều ...