T-shirt
Thông tin tác giảChin - Ning ChuChin - Ning ChuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCó một bí quyết ẩn trong mọi thành công. Các lãnh chúa thời xưa nắm rõ nó. Những người Mỹ tiên phong nắm rõ nó. Các d...
T-shirt
Thông tin tác giảChin-Ning-ChuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong thời đại thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh gay gắt hiện nay, chúng ta thường tự vướng vào một quan điểm quá mệt mỏi là tin rằng...
T-shirt
Binh pháp tôn tử dành cho phái đẹp không phải là một quyển sách được viết ra nhằm khích lệ người đọc. (Nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt sau khi đọc nó.) Đây không phải là loại sách thúc đẩy tính phấn đấu. (Như...