T-shirt
Lãnh Quỷ Hozuki - Tập 15Thế giới bên kia là nơi Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Địa ngục lại được chia thành bát địa ngục và Bát hành địa ngục, rồi lại được chia thành 272 phân đà nhỏ. Địa ngục rộng lớn như vậy, quỷ ...
T-shirt
Lãnh Quỷ Hozuki (Tập 1)Chả mấy khi được nghỉ mà vẫn cải trang thành nhân viên văn phòng tới Hạ giới thị sát, Hozuki đúng là tên nghiện công việc mà. "Cậu chàng Hozuki này mà kết hôn biết đâu lại thay đổi" - Đại Vương nghĩ ...
T-shirt
Lãnh Quỷ Hozuki - Tập 1Thế giới bên kia là nơi Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Địa ngục lại được chia thành bát địa ngục và Bát hành địa ngục, rồi lại được chia thành 272 phân đà nhỏ. Địa ngục rộng lớn như vậy, quỷ t...