T-shirt
Thông tin tác giảTS. Lê Hồng NhậtVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Không dùng những mô hình toán học rối rắm, không dùng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp, chỉ bằng cách diễn đạt đầy trí tuệ mà t...
T-shirt
Thông tin tác giảTS. Lê Hồng NhậtVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhông dùng những mô hình toán học rối rắm, không dùng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp, chỉ bằng một cách diễn giải đầy trí tuệ ...
T-shirt
Thông tin tác giảTS. Lê Hồng NhậtVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Không dùng những mô hình toán học rối rắm, không dùng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp, chỉ bằng cách diễn đạt đầy trí tuệ mà t...