Tên sách

Kích thước

Liên kết

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) đọc từ EasyFiles

4.8 mb. tải về sách

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải về từ OpenShare

5.4 mb. tải về miễn phí

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải về từ WeUpload

4.3 mb. đọc sách

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải về từ LiquidFile

4.3 mb. tải về

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) đọc trong djvu

4.8 mb. tải về DjVu

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải về trong pdf

3.5 mb. tải về Pdf

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải về trong odf

3.5 mb. tải về ODF

Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị - Kinh Doanh (Tái Bản 2018) tải về trong epub

5.1 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông tin tác giảTS. Lê Hồng NhậtVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Không dùng những mô hình toán học rối rắm, không dùng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp, chỉ bằng cách diễn đạt đầy trí tuệ mà t...