T-shirt
Thông tin tác giảNathalie NahaiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCho dù chúng ta có thích hay không, thực tế là các quyết định của chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn của nhiều nhân tố. Phần lớn những n...