T-shirt
Thông tin tác giảThích Minh NghiêmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNgười Việt Nam chúng ta thường có tục lệ thờ cúng, không phải chỉ thờ cúng ở đình, chùa, miếu mạo, mà họ thờ cúng tổ tiên ngay ở n...
T-shirt
Thông tin tác giảThích Minh NghiêmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLễ hội ở nước ta đa dạng và phong phú. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Việt Nam có gần 500 lễ hội cổ truyền...
T-shirt
Thông tin tác giảThích Minh NghiêmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ xưa, nhân dân ta chịu ảnh hưởng lễ nghi của người Trung Hoa, cho nên lễ tang được cử hành tương tự như vậy. Tuy nhiên cũng có n...