T-shirt
Lịch Sử Mái Vòm Vàng - Mcdonald'sMcDonald’s là ví dụ tiêu biểu nhất cho tinh thần “Giấc mơ Mỹ”. Công ty này đã chứng minh được giá trị của sự cần cù lao động, tư duy khác biệt cùng phép thử và sai.Trong cuốn sách Lịch sử m...
T-shirt
Thông tin tác giảJohn F. LoveVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMcDonald’s là ví dụ tiêu biểu nhất cho tinh thần “Giấc mơ Mỹ”. Công ty này đã chứng minh được giá trị của sự cần cù lao động, tư duy kh...