T-shirt
Thông tin tác giảKaren ArmstrongSinh 14 tháng 11 năm 1944Tác giả và nhà bình luận người Anh gốc Ireland, theo Ki-tô giáo, nổi tiếng với các cuốn sách về tôn giáo so sánh, tập trung vào sự tương đồng giữa các tôn giáo lớn, ...