T-shirt
Thông tin tác giảViên Thái CựcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLời Nguyền Lỗ Proscription - Tập 5Đượcmệnh danh là"một cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011" ngay khitập1 vừa xuấtbản, tạo nên mộtcơ...
T-shirt
Thông tin tác giảViên Thái CựcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLời Nguyền Lỗ Ban - Tập 1Được mệnh danh là"một cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011" ngay khi tập 1 vừa xuấtbản, tạo nên mộtcơn sốt ...
T-shirt
Thông tin tác giảViên Thái CựcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLời Nguyền Lỗ Ban - Tập 3Đượcmệnh danh là"một cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011" ngay khi tập1 vừa xuấtbản, tạo nên mộtcơn sốt tr...