T-shirt
Thông tin tác giảPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Tịnh KhôngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong một cơ duyên đến thăm Tịnh Tông Học Hội ở Singapore, chúng tôi may mắn đọc được quyển “Niệm Phật thành Ph...
T-shirt
Thông tin tác giảPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Tịnh KhôngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"...Phật cùng ma là một, không phải hai. Giác ngộ rồi ma liền thành Phật; mê hoặc rồi, Phật biến thành ma. Cho ...
T-shirt
Lợi Ích Khi Niệm PhậtTrong kinh nói, người nào chí tâm niệm Phật, được mười công đức như sau:1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A di Đà  phóng quang nhiếp thọ.2. Thường được các vị Đại Bồ Tát như đức Quán T...