T-shirt
Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác ...
T-shirt
Chính Sách Tăng Lương Đối Với Người Lao ĐộngPhần BOOST. Chính sách tiền lương tối thiểu đối với người lao động và phương thức chi trả tiền lương theo bộ luật lao độngPhần BOOST. Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương và công...
T-shirt
Quy Chế Bệnh Viện Và Hướng Dẫn Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Chức Trách Trong Bệnh Viện Công tác quản lý tại các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong việc thực hiện đo lư...