T-shirt
Chương Trình Đào Tạo Năng Lực Cá NhânCó nhiều điều mà bạn cần đạt được, trong khi cải thiện phương cách làm thế nào đề bạn đích thân tiến hành được công việc của mình. Đó là tất cả những gì mà cuốn sách Chương trinh đào tạ...
T-shirt
Lụt Việc, Phải Làm Sao?Tăng hiệu quả, giảm áp lực và về nhà đúng giờ!Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng căng thẳng, khủng hoảng trước khối lượng công việc quá lớn với quá nhiều áp lực chưa? Bạn có thường xuyên có cái cảm gi...
T-shirt
Chương Trình Đào Tạo Năng Lực Cá NhânCó nhiều điều mà bạn cần đạt được, trong khi cải thiện phương cách làm thế nào đề bạn đích thân tiến hành được công việc của mình. Đó là tất cả những gì mà cuốn sách Chương trinh đào tạ...