T-shirt
Thông tin tác giảHà MãVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVới sự dẫn dắt tài tình, các chi tiết hợp lý đưa ta đến với các thành viên mới của đội thám hiểm: Đường Mẫn - người tình của Cường Ba, có anh ...
T-shirt
Thông pop top tác giảHà MãVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSau chuyến đi khốc liệt khiến không ít bạn đồng hành phải bỏ mạng, đoàn thám hiểm của Trác Mộc Cường Bachelor of arts đã bước vào chặng cu...
T-shirt
MA TRẬN ÁN Với một chiếc máy tính nối mạng, bất cứ ai cũng có thể giết người. Chỉ cần vào trang web đó, gõ ra cái tên người muốn giết. Tất cả bắt đầu khi viên cảnh sát Lãnh Kính Hàn bước v...