T-shirt
Chiều Hoang Đường Đứt Gãy: Tập Truyện NgắnChiều hoang đường đứt gãy là tuyển gồm 21 truyện ngắn của Vĩnh Quyền, viết về những vấn đề của người trẻ trong những không gian và thời gian khác nhau. Nội dung phong phú, màu sắc ...
T-shirt
Mảnh Vỡ Của Mảnh Vỡ Từ năm sáu lăm máy bay Mỹ bắt đầu rải chất độc khai quang vùng quê tôi, những vườn cây mất mùa liên tiếp, cả làng lâm vào cảnh nghèo đói. Hơn một nửa trẻ con phải nghỉ học. Phần tôi gặp may. Chú ruột tô...
T-shirt
Thông tin tác giảVĩnh QuyềnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChiều Hoang Đường Đứt GãyChiều hoang đường đứt gãy là tuyển gồm 21 truyện ngắn của Vĩnh Quyền, viết về những vấn đề của người trẻ trong n...