T-shirt
Thông tin tác giảQuang DũngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Bao giờ trở lại đồng Bương CấnVề núi Sài Sơn ngó lúa vàngSông Đáy chậm nguồn qua Phủ QuốcSáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng"***Đôi nét ...
T-shirt
Thông tin tác giảQuang DũngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Bao giờ trở lại đồng Bương CấnVề núi Sài Sơn ngó lúa vàngSông Đáy chậm nguồn qua Phủ QuốcSáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng"***Đôi nét ...