T-shirt
Thông tin tác giảHàn DuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Fergus không cam tâm, không cam tâm mãi mãi chỉ có thể làm một Vampire cấp C nhỏ bé, chịu sự chi phối của tầng lớp cao tầng. Hắn khát khao s...
T-shirt
Mặt Trời Nhỏ Xinh - Bạn Thân Mãi Mãi (Tập 2)Một bộ ba cùng tuổi, cùng lớp, cùng xóm với những trò nghịch tinh quanh chuyện ăn uống và những cách bày tỏ tình cảm với thầy giáo thật ngây ngô, đáng yêu. Một Lu to béo và mê ăn...
T-shirt
Mặt Trời Nhỏ Xinh - Bạn Thân Mãi Mãi (Tập 2)Một bộ ba cùng tuổi, cùng lớp, cùng xóm với những trò nghịch tinh quanh chuyện ăn uống và những cách bày tỏ tình cảm với thầy giáo thật ngây ngô, đáng yêu. Một Lu to béo và mê ăn...