T-shirt
Thông tin tác giảHwang AnnaHwang Anna (tên thật: Hwang Kyong- wha )Là con gái đầu lòng của cụ bà Hong Young-nyeo, sinh năm 1940 tại Gaeseong. Sau bốn mươi năm đứng trên bục giảng kể từ khi tốt nghiệp trường Sư phạm Chunche...
T-shirt
Thông tin tác giảHwang AnnaHwang Anna (tên thật: Hwang Kyong- wha )Là con gái đầu lòng của cụ bà Hong Young-nyeo, sinh năm 1940 tại Gaeseong. Sau bốn mươi năm đứng trên bục giảng kể từ khi tốt nghiệp trường Sư phạm Chunche...
T-shirt
Thông tin tác giảHwang AnnaHwang Anna (tên thật: Hwang Kyong- wha )Là con gái đầu lòng của cụ bà Hong Young-nyeo, sinh năm 1940 tại Gaeseong. Sau bốn mươi năm đứng trên bục giảng kể từ khi tốt nghiệp trường Sư phạm Chunche...