Tên sách

Kích thước

Liên kết

Monochrome Kids (Tập 3) đọc từ EasyFiles

4.4 mb. tải về sách

Monochrome Kids (Tập 3) tải về từ OpenShare

4.4 mb. tải về miễn phí

Monochrome Kids (Tập 3) tải về từ WeUpload

5.8 mb. đọc sách

Monochrome Kids (Tập 3) tải về từ LiquidFile

4.2 mb. tải về

Monochrome Kids (Tập 3) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Monochrome Kids (Tập 3) đọc trong djvu

4.5 mb. tải về DjVu

Monochrome Kids (Tập 3) tải về trong pdf

4.2 mb. tải về Pdf

Monochrome Kids (Tập 3) tải về trong odf

4.3 mb. tải về ODF

Monochrome Kids (Tập 3) tải về trong epub

3.2 mb. tải về ePub
T-shirt
Monochrome Kids (Tập 2)Monochrome Kids kể về một nước Nhật giả tưởng, nơi nhân loại chung sống hòa bình với các tộc người thú khác nhau. Họ đã thành lập học viện đặc biệt, mang tên Shiritsu Kenhono. Đây là nơi những công c...