T-shirt
Thông tin tác giảChu Thị Minh HuệVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Huệ là người Kinh viết về núi mà hơn cả người núi đang viết về chính họ vậy”. Nhận xét đó thêm một lần nữa sẽ được khẳng định tron...
T-shirt
Mười Hai Tầng Trời“Huệ là người Kinh viết về núi mà hơn cả người núi đang viết về chính họ vậy”. Nhận xét đó thêm một lần nữa sẽ được khẳng định trong lòng độc giả khi đọc đến tập truyện ngắn Mười hai tầng trời của nữ nhà ...