T-shirt
Thông tin tác giảTrần Thanh CảnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNối tiếp những câu chuyện hấp dẫn của ngôi làng Kinh Bắc, Mỹ nhân làng Ngọc mang đến một không khí khác, những nhân vật của cuộc sốn...
T-shirt
Thông tin tác giảTrần Thanh CảnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLàng Ngọc, một ngôi làng vùng Kinh Bắc, ở ven sông Đuống, cạnh núi Thiên Thai. Từ hàng nghìn năm nay, ngôi làng miền quê đã sinh ra ...
T-shirt
Mỹ Nhân Làng NgọcNối tiếp những câu chuyện hấp dẫn của ngôi làng Kinh Bắc, Mỹ nhân làng Ngọc mang đến một không khí khác, những nhân vật của cuộc sống hiện đại được vẽ nên từ ngồn ngộn chất liệu của cuộc sống hàng ngày. Tì...