T-shirt
Thông canister tác giảGia BảoGia BảoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lụcKhái niệm phác họa nhân vật1. Quan sát và phân tích2. Hình thức biểu đạt3. "Hội" và "Họa"4. Cách vẽ thông thường để phác ...
T-shirt
Thông biddle tác giảGia BảoGia BảoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lụcBài 1: Cấu tạo xương tayBài 2: Phân tích cơ bắp của bàn tayBài 3: Phân tích các cơ tayBài 4: Phân tích các bước vẽ vật thực...
T-shirt
Thông tin tác giảGia BảoGia BảoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảAnh TuấnAnh TuấnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐoàn LoanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của...