T-shirt
Thông tin tác giảGeorge SaundersVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNếu có một nhà văn/một quyển sách có thể lôi ta ra khỏi tâm trạng muốn gây sự với cả thế giới, để cười ha hả (dù không muốn), để khó...
T-shirt
Thông tin tác giảGeorge SaundersVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNếu có một nhà văn/một quyển sách có thể lôi ta ra khỏi tâm trạng muốn gây sự với cả thế giới, để cười ha hả (dù không muốn), để khó...