T-shirt
Thông tin tác giảHarvey MackayVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBạn đã từng gặp bế tắc trong giao tiếp? Bạn không hiểu vì sao với bạn, đối phương lại lạnh nhạt? Bạn không dám nhìn vào mắt người bạn ...
T-shirt
Thông tin tác giảHarvey MackayVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBạn đã từng gặp bế tắc trong giao tiếp? Bạn không hiểu vì sao với bạn, đối phương lại lạnh nhạt? Bạn không dám nhìn vào mắt người bạn ...