T-shirt
Thông tin tác giảThường NiênVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHiểu biết tính tình của một người, ta có thể suy đoán hành vi ứng xử của người ấy trong nhiều trường hợp.Tùy theo mức độ hiểu biết, ta c...