T-shirt
Thông tin tác giảTS. Lê Thị MậnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLý Thuyết Tài Chính - Tiền TệSách bố cục 18 chương, chia thành 3 phần:Phần 1: Lý thuyết Tài chínhChương 1: Bản chất và chức năng của ...
T-shirt
Thông tin tác giảTS. Lê Thị MậnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSách với:Phần lý thuyết được bổ sung với nhiều nội dung hợp lýPhần thực hành theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với thông lệ quốc tế và điều...