T-shirt
Thông tin tác giảPGS. TS. Nguyễn Đăng DờnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại là mộtmôn học trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính – ngânhàng. Môn học nà...
T-shirt
Thông tin tác giảPGS.TS. Nguyễn Đăng DờnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNội dung cuốn sách bao gồm:Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạiChương 2: Nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương m...
T-shirt
Thông tin tác giảPGS.TS. Nguyễn Đăng DờnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhi nền kinh tế hàng hóa phát triển tới một trình độ nhất định, tất yếu sẽ hình thành các loại thị trường để phục vụ các nhu...