T-shirt
Người Trong Đêm HèNgười Trong Đêm Hè là cuốn tiểu thuyết đã góp phần đưa giải Nobel Văn học năm 1939 về cho Frans Emil Silanpä và về cho đất nước Phần Lan. Chính Silanpä đã gọi "đứa con tinh thần" này là "chuỗi thơ mang tí...
T-shirt
Người Trong Đêm HèNgười Trong Đêm Hè là cuốn tiểu thuyết đã góp phần đưa giải Nobel Văn học năm 1939 về cho Frans Emil Silanpä và về cho đất nước Phần Lan. Chính Silanpä đã gọi "đứa con tinh thần" này là "chuỗi thơ mang tí...