T-shirt
Nguyên Tố - Khám Phá Các Nguyên Tử Trong Vũ Trụ Qua Hình Ảnh Sau nhiều năm sưu tập, T. Grey đã thể hiện tất cả lòng kính trọng cho bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. “Kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật”, quyển sách này...
T-shirt
Nguyên Tố - Khám Phá Các Nguyên Tử Trong Vũ Trụ Qua Hình Ảnh Sau nhiều năm sưu tập, T. Gray đã thể hiện tất cả lòng kính trọng cho bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. “Kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật”, quyển sách này...
T-shirt
Thông tin tác giảTheodore GrayVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Theodore Gray say mê bảng tuần hoàn. Và bộ sưu tập các nguyên tố của ông sáng ngang với bất kỳ viện bảo tàng nào. Với sự hóm hĩnh đặc...