T-shirt
Thông tin tác giảBana AlabedVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng với mọi đứa trẻ trên thế giới này. Sinh ra là một đặc ân, nhưng để tồn tại đôi khi chỉ là hy ...