T-shirt
Nhấn Nút Tái TạoNhấn Nút Tái Tạo là câu chuyện kể về sự thay đổi rất riêng, cuộc chuyển mình xảy ra bên trong Microsoft, và làn sóng công nghệ đột phá và thú vị đang ập tới nhân loại – bao gồm Trí Tuệ Nhân Tạo, Thực Tại Kế...
T-shirt
Thông tin tác giảSatya NadellaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhấn nút tái tạo là câu chuyện kể về sự thay đổi rất riêng, cuộc chuyển mình xảy ra bên trong Microsoft, và làn sóng công nghệ đột phá...