T-shirt
Thông tin tác giảWazza PinkWazza Pink (tác giả của các bộ tranh đã làm điên đảo cộng đồng mạng: Đàn ông và trò “vợ chồng”; Bốn người con gái đi qua cuộc đời bạn.Tên thật: Nguyễn Tố Uyên (Nick name: Wazza Pink)Sinh năm 1994...
T-shirt
Thông tin tác giảWazza PinkWazza Pink (tác giả của các bộ tranh đã làm điên đảo cộng đồng mạng: Đàn ông và trò “vợ chồng”; Bốn người con gái đi qua cuộc đời bạn.Tên thật: Nguyễn Tố Uyên (Nick name: Wazza Pink)Sinh năm 1994...