T-shirt
Thông tin tác giảZig ZiglarVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBạn muốn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp bán hàng?Từ trước đến nay, bán hàng luôn được coi là một nghề hấp dẫn với những khoản lương thưởn...
T-shirt
Hẹn Gặp Bạn Trên Đỉnh Thành CôngHẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG là tác phẩm rất ít lý luận, những tư tưởng, tiến trình và kĩ thuật đều phát sinh từ cuộc sống. Nó kết hợp mật thiết ba mươi năm buôn bán với kinh nghiệm phát t...
T-shirt
Thông tin tác giảZig ZiglarVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhi đọc See you at the top, chắc chắn bạn sẽ nhận ra khác biệt của nó. Đó không chỉ là sự khác biệt trong cảm nhận mà ngay cả trong cách ...