T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Ái MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLão MạcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả1. Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách HàngCuốn sách có góc nhìn độc ...
T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Ái MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLưu Chí VănVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả1. Chào Hàng Chuyên Nghiệp Để Bán Hàng Thành CôngMột cuốn sách thự...
T-shirt
Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách HàngTrong bán hàng và phục vụ khách hàng tồn tại rất nhiều cấm kị, chỉ có hiểu rõ những cấm kị dễ phạm phải khi giao tiếp với khách hàng mới không vi phạm, mới có thể giao dịch thành cô...