T-shirt
Thông tin tác giảNgô Quang LậpVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDabo là một chú bé mồ côi sống với bà trong ngôi làng nhỏ ở châu Phi. Một lần ra suối lấy nước, Dabo đã gặp Wuha, một con chuồn chuồn ...
T-shirt
Những Cuộc Phiêu Lưu Của Dabo (Tập 1) - Chuồn Chuồn ThầnDabo là một chú bé mồ côi sống với bà trong ngôi làng nhỏ ở châu Phi. Một lần ra suối lấy nước, Dabo đã gặp Wuha, một con chuồn chuồn thần mà chỉ những ai có tâm hồn ...
T-shirt
Thông tin tác giảNgô Quang LậpVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDabo là một chú bé mồ côi sống với bà trong ngôi làng nhỏ ở châu Phi. Một lần ra suối lấy nước, Dabo đã gặp Wuha, một con chuồn chuồn ...