T-shirt
Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin - 7 Quả Cầu Pha LêCâu chuyện “Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin” lần đầu tiên xuất hiện ở Bỉ vào ngày 10 tháng 1 năm 1929 trên tờ báo Le Petit Vingtième đã gây tiếng vang và thu hút sự chú ý c...
T-shirt
Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin - Kho Báu Của Rackham Áo ĐỏCâu chuyện “Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin” lần đầu tiên xuất hiện ở Bỉ vào ngày 10 tháng 1 năm 1929 trên tờ báo Le Petit Vingtième đã gây tiếng vang và thu hút s...
T-shirt
Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin - 7 Quả Cầu Pha LêCâu chuyện “Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin” lần đầu tiên xuất hiện ở Bỉ vào ngày 10 tháng 1 năm 1929 trên tờ báo Le Petit Vingtième đã gây tiếng vang và thu hút sự chú ý c...