T-shirt
Thông tin tác giảMark TawinMark TawinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“… Cuối cùng, tôi chợt có cảm giác như có bàn tay của Thượng đế đập vào mặt tôi và cho tôi biết rằng mọi hành vi xấu xa của tôi...
T-shirt
Thông tin tác giảMark TawinMark TawinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“… Cuối cùng, tôi chợt có cảm giác như có bàn tay của Thượng đế đập vào mặt tôi và cho tôi biết rằng mọi hành vi xấu xa của tôi...