T-shirt
Thông tin tác giảRobert B. CialdiniVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả6 "vũ khí" gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụngTại sao một số người lại có sức thuyết phục đến...
T-shirt
Tại sao một số người lại có sức thuyết phục đến mê hoặc và luôn là người làm chủ Trò chơi Thuyết phục? Đâu là những động lực vô hình đằng sau thứ sức mạnh thôi thúc chúng ta đồng thuận với người khác? Những thủ thuật được ...
T-shirt
Thông tin tác giảRobert B. CialdiniVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả6 "vũ khí" gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụngTại sao một số người lại có sức thuyết phục đến...