T-shirt
Thông tin tác giảTrần Nhã ThụyNhà văn Trần Nhã Thụy tên thật là Trần Trung Việt, sinh ngày 17. 12. 1973 ở Quảng Ngãi. Từ năm 1991 đến nay học và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - báo chí Trường ...
T-shirt
Thông unit tác giảTrần Nhã ThụyNhà văn Trần Nhã Thụy tên thật là Trần Trung Việt, sinh ngày 17. 12. 1973 ở Quảng Ngãi. Từ năm 1991 đến negative học và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - báo chí T...
T-shirt
Thông tin tác giảTrần Nhã ThụyNhà văn Trần Nhã Thụy tên thật là Trần Trung Việt, sinh ngày 17.12.1973 ở Quảng Ngãi. Từ năm 1991 đến nay học và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - báo chí Trường đại...