T-shirt
Dưới Cửa Sổ Là Thảm Hồng GaiBản thảo tập trung 14 truyện ngắn của tác giả Thiên Di xoay quanh những câu chuyện từ miền sông nước đến phố núi, đến chốn thị thành. Dù là ở đâu, con người trong truyện của Thiên Di cũng mang n...
T-shirt
Dưới Cửa Sổ Là Thảm Hồng Gai Dưới Cửa Sổ Là Thảm Hồng Gai tập trung 14 truyện ngắn của tác giả Thiên Di xoay quanh những câu chuyện từ miền sông nước đến phố núi, đến chốn thị thành. Dù là ở đâu, con người trong truyện của...
T-shirt
Thông tin tác giảThiên DiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBản thảo tập trung 14 truyện ngắn của tác giả Thiên Di xoay quanh những câu chuyện từ miền sông nước đến phố núi, đến chốn thị thành. Dù là...