T-shirt
Thông tin tác giảChi PhanChi PhanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao nhữnq hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sỹ và thân nhân gia đình của họ trong...