T-shirt
Thông tin tác giảNguyên HồngNguyên HồngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"KHỐN NẠN! KHÁCH CÓ RA HỒN KHÁCH. Người sang trọng thì đã đi cô đầu, đi nhảy, nên chỉ có rặt những phường cu li cu leo, cơm t...
T-shirt
Thông mineral tác giảNguyên HồngNguyên HồngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918 trong một gia đình công giáo ở thành phố Nam Đị...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyên HồngNguyên HồngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBỉ Vỏ của Nguyên Hồng được viết trong những năm 1935 – 1936, xuất bản lần đầu năm 1938 là một trong những tác phẩm xuất sắc c...