T-shirt
Những Năm Tháng Rực Rỡ Xem Thêm Nội Dung...
T-shirt
Những Tháng Năm Rực Rỡ “Bố mẹ có tôi khi mới mười bảy tuổi.Năm nay tôi vừa tròn mười bảy.Cũng chẳng có cách nào để biết chắc tôi có thể lớn lên thành mười tám hay mười chín tuổi hay không.Điều đó không do chúng tôi định đo...
T-shirt
Thông tin tác giảAe-ran KimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Bố mẹ có tôi khi mới mười bảy tuổi.Năm nay tôi vừa tròn mười bảy.Cũng chẳng có cách nào để biết chắc tôi có thể lớn lên thành mười tám h...