Tên sách

Kích thước

Liên kết

Phân Tích Dữ Liệu Với R đọc từ EasyFiles

4.1 mb. tải về sách

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải về từ OpenShare

4.4 mb. tải về miễn phí

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải về từ WeUpload

5.5 mb. đọc sách

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải về từ LiquidFile

4.2 mb. tải về

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Phân Tích Dữ Liệu Với R đọc trong djvu

5.6 mb. tải về DjVu

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải về trong pdf

3.9 mb. tải về Pdf

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải về trong odf

5.4 mb. tải về ODF

Phân Tích Dữ Liệu Với R tải về trong epub

5.3 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông bottle tác giảNguyễn Văn TuấnNguyễn Văn TuấnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong quá trình hội nhập với thế giới, giáo dục đại học nước ta không thể đứng ngoài những chuẩn mực về quy trình,...
T-shirt
Thông package tác giảNguyễn Văn TuấnNguyễn Văn TuấnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảY học thực chứng là một trường phái thực hành y học dựa vào chứng cứ khoa học, kinh nghiệm của người thầy thuốc, ...