T-shirt
Lê Văn Duyệt - Từ Nấm Mồ Oan Khuất Đến Lăng Ông Với cách hành văn thể đối thoại giữa các nhân vật, câu truyện lịch sử phát triển nhanh càng thêm phần lôi cuốn bạn đọc. Phần hư cấu nghệ thuật rất ít - tuy rằng thể loại tiểu...
T-shirt
Thông tin tác giảHoàng Lại GiangHOÀNG LẠI GIANGVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMỗi chúng ta, hôm qua và hôm nay, trong những trăn trở buồn lo, trong những lúc mãn nguyện cũng như khi thất bại, đều...
T-shirt
Thông tin tác giảHoàng Lại GiangHOÀNG LẠI GIANGVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrương Vĩnh Ký - Bị Kịch Muôn Đời đã dựng lại cuộc đời của Trương Vĩnh Ký từ tuổi ấu thơ đến khi trưởng thành, trong ...