T-shirt
Quân Vương - Thuật Cai Trị Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng. Người ta sẽ luôn luôn đọc Quân vương chừng nào con ...
T-shirt
Thông tin tác giảNiccolò MachiavelliVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ chính trị gia và lãnh đạo trên thế giới.Cuốn sách nhỏ của Niccolò Machiavel...
T-shirt
Thông tin tác giảNiccolò MachiavelliVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“… điều làm cho Quân vương không chỉ có giá trị nghệ thuật và lịch sử là cái sự thật không thể đảo ngược rằng nó bàn về các nguy...